tiistai 5. kesäkuuta 2012

Aivanko itsestään?!

Johdanto

Olisi tosi hienoa, kun ajatukset siirtyisivät aivan itsestään paperille tai blogiin – ja vielä sellaisina kuin sen tarkoitan. Tapahtuuko jotain automaattisesti?

Ulkomailla ollessasi olet huomannut kasveja, jotka näyttävät tutuilta. Ainut ero on siinä, että kotona Suomessa kasvit ovat purkissa ja sisällä, kun taas etelämpänä ne ovat luonnossa ja paljon isompina.

Viherpeukalot ovat huomanneet, että ainakin rikkaruhot kasvavat ihan automaattisesti.

Voi todeta, että olosuhteilla ja ympäristöllä on merkitystä kasvulle.

Vanhoja löytöjä

Christian A. Schwarz lähti tutkimaan seurakuntien määrällistä ja laadullista kasvua. Tavoitteena oli löytää periaatteita, jotka selittäisivät kasvun, mutta eivät olisi sidoksissa kulttuuriin, henkilöön tai paikkaan. Yksi löydöistä oli ”aivan itsestään” –kasvu.

Jumalan valtakunnassa on Jeesuksen sanojen perusteella ”aivan itsestään” –kasvun periaate. Jeesus kertoo vertauksen: "Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan; ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan: ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään.  Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä." (Mark. 4:28,29)

Kasvussa on siis jotain, mikä tapahtuu itsestään. Kasvu tapahtuu Jumalan vaikutuksesta. Jääkö ihmiselle ollenkaan osuutta kasvuun? Ulkomailla eri tavalla kasvavat kasvit antavat myönteisen vastauksen. Ihminen voi vaikuttaa ja hänen tulee vaikuttaa olosuhteisiin – näin tekee maanviljelijä ja viherpeukalokin.

”Aivan itsestään” – kasvun olosuhdetekijöiksi Schwarz löysi kuusi kasvuvoimaa: hedelmällisyys, keskinäinen riippuvuus, moninkertaistuminen, voimavarojen muuntaminen, jatkuvuus ja symbioosi. Esimerkiksi keskinäisen riippuvuudesta Paavali toteaa Filippiläiskirjeessä, että katsokaa toistenkin parasta eikä vain omaanne. Samaan kokonaisuuden huomioon ottamiseen liittyy myös kuva seurakunnasta Kristuksen ruumiina, joka tarvitsee kaikki jäsenet.

Luomakunnassa kaikille elollisille olioille on luonteenomaista kyky tuottaa hedelmää. Myös seurakuntaelämässä hedelmän tuottaminen on terveyden ja elämän tunnusmerkki, jota voi odottaa ja johon tulee pyrkiä. Jeesus toteaa hedelmän olevan kriteerin, jolla arvioidaan palvelutehtävän onnistumista.

Kun nämä kaikki kuusi olosuhdetekijää voivat hyvin ja ovat tasapainossa, tapahtuu kasvukin itsestään. Näihin olosuhteisiin voimme vaikuttaa. Helppoa, eikö vaan?! Ei ehkä aina. Esimerkiksi voimavarojen muuntaminen tarkoittaa vastatuulen hyödyntämistä, muutosvastarinnan hyödyntämistä. Tällainen suhtautuminen vastustukseen ei ole helppoa, mutta se on haastavaa ja palkitsevaa. Näin on kaikkien olosuhdetekijöiden kanssa.

”Aivan itsestään” -kasvun mukaan seurakunnassa on kaikki se, mitä kasvuun tarvitaan. Kasvaakseen seurakunnan tulee raivata pois kasvun esteet ja luottaa Jumalaan. Otetaan tämä haasteena vastaan ja käydään yhdessä esteiden poistamiseen luottaen siihen, että Jumala auttaa meitä tekemään osuutemme.

Hyvää kesää kaikille!
Tapio

Lisätietoa

Christian A. Schwarz, Seurakunnan luontainen kehitys. Terveen seurakunnan kahdeksan avaintekijää (2003) ja Miten maalaat maailmasi. Seurakunnan luontainen kehitys (2009). Päivä Osakeyhtiö.

Christian A. Schwarz ja Christoph Schalk, Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys (2003). Päivä Osakeyhtiö.


www.slksuomi.fi >>