lauantai 21. toukokuuta 2011

Luonnollinen yliluonnollisuus!


Suvi Kankkunen
New Winessa yksi keskeisistä arvoistamme on luonnollinen yliluonnollisuus: se, että rukoilemme ja odotamme yliluonnollisen Jumalan toimivan meidän tavallisten, luonnollisten ihmisten keskellä tehden sellaisia asioita, jotka ovat meille mahdottomia, mutta hänelle mahdollisia. Uskomme hänen edelleen esimerkiksi puhuvan omilleen, vapauttavan ihmisiä synnin vallasta ja parantavan sairauksia.Itse olen tullut viime viikkojen kiireideni keskellä haastetuksi antamaan yliluonnolliselle Jumalalle luvan vaikuttaa niissä projekteissa ja tehtävissä, jotka minulle on työssäni ja muussa elämässäni annettu. Luulen, että monet meistä tietävät sen tunteen, kun voimat tai kyvyt eivät tunnu riittävän johonkin tehtävään, tai välillä vaikka yhteen puhelinsoittoon tai sähköpostiin. Kun miettii, miten ihmeessä aika riittää moneen yhtäaikaiseen projektiin, tärkeistä ihmissuhteista ja omasta terveydestä huolehtimisesta puhumattakaan. Kun vastassa on ratkaistavia ongelmia ja vastattavia kysymyksiä, eikä hyvistä ratkaisuista ja vastauksista ole hajuakaan.
Kuinka usein tajuamme tällaisissa tilanteissa, että yliluonnollinen Jumala on samalla tavoin läsnä ja voimallinen kuin vaikkapa rukoillessamme sairaan ihmisen puolesta? Kuinka usein pysähdymme sanomaan: "Tule Pyhä Henki", ja sitten odottamaan, haluaako hän kuiskata jotakin juuri tähän tilanteeseen, haluaako hän koskettaa parantavalla tai puhdistavalla voimallaan tai näyttää välähdyksen Jumalan valtakunnan todellisuudesta tässä tilanteessa? Uskon, että meille tämä on usein jopa vaikeampaa kuin Jumalan yliluonnollisuuteen vetoaminen vaikkapa rukouspalvelutilanteessa.
Haluan kuitenkin haastaa itseäni ja meitä kaikkia turvaamaan yliluonnollisen Jumalan apuun tämän luonnollisen elämämme haasteissa: työtehtävissä, palavereissa, opiskelupaineissa, ihmissuhteissa. Näistä kaikista voi tulla Jumalan valtakunnan maaperää, kun kutsumme Jeesuksen hallitsemaan niitä meidän elämässämme ja vaikutuspiirissämme. Avain tähän on sydämen ja kaikkien elämänalueitten, töiden ja ihmissuhteiden luovuttaminen Jumalalle rukoillen: "Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa." Silloin meidän kanssamme on "Jumala, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella"! (Ef. 3:20)

Rohkaisuterveisin,

Suvi Kankkunen