maanantai 3. lokakuuta 2011

Apostolien teot

Apostolien tekojen tuttu kuvaus luvun 2 jakeissa 42-47 kertoo seurakunnan keskeisistä asioista:

”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.”

Tässä on tavoite: seurakunnan ja yksittäisen Jeesuksen seuraajan elämään kuuluu apostolien opetus, seurakuntayhteys, ehtoollinen ja rukous. Ihmeet ja tunnusteot kertovat seurakunnan luonteesta: se ei ole vain ihmisten yhteisö, vaan yliluonnollisen kohtaamispaikka. Jumalan antama uusi elämä koskettaa väistämättä ajankäytön lisäksi myös suhdetta omaisuuteen. Jumalan ylistäminen on itsestään selvää. Seurakunnan uudistukseen kuuluu aina ulospäin suuntautuminen, niiden etsiminen, jotka eivät vielä ole Jumalan rakkaudesta vakuuttuneet.

Merkille pantavaa on vilpittömyys ja riemullisuus. Silloin kun Apostolisen tekojen malli tuntuu iloiselta tavoitteelta ja etuoikeudelta, on mielestäni kyse Pyhän Hengen työstä. Kun tuota mallia ei haluta pitää tavoitteena, ollaan menossa johonkin muuhun kuin Jumalan tahdon suuntaan. Toisaalta, jos seurakunnan uudistusta markkinoidaan kireänä, syyttävänä vaatimuksena, on sitäkään vaikeaa samaistaa Apostolien tekojen kohtaan.

Tasapainoinen kristillisyys lienee sitä, että elämme todeksi seurakunnassa kaikkia edellä mainittuja asioita, ei vain osaa niistä. Jos joku osa-alue puuttuu, on hyvä yrittää saada sekin mukaan.

Tasapainoista kristillisyyttä eletään todeksi, se ei ole vain keskustelun tai ajattelun kohde. Siksi jokaisen kristityn on hyvä osallistua säännöllisesti paikallisen kristillisen yhteisön elämään ja omalta osaltaan huolehtia siitä, että tasapaino voisi toteutua.Jukka Jämsén

pastori, Jyväskylä