maanantai 16. huhtikuuta 2012

Jumala puhuu monilla tavoilla

Jumala puhuu meille monilla tavoilla. Minulle Jumala on puhunut usein Raamatun kautta.

Olen huomannut, että Raamatun lukemisen apuna on hyvä olla joku suunnitelma. Usein Jumala  puhuu kulloisenkin päivän tekstin kautta.

KohtaamisPaikassa aloitimme viime syksynä oman lukuohjelmamme. Luemme päivittäin yhden luvun Raamatusta, kirja kerrallaan sekä VT:a että UT:a. Johtotiimiläiset kirjoittavat tekstistä omia oivalluksiaan kotisivuillemme. Itse kirjoitan sunnuntaisin ja viime sunnuntaille sattui teksti 2 Moos 33.

Tuossa luvussa Mooses käy Jumalan kanssa neuvottelua kansan johtamisesta luvattuun maahan kultaisen vasikan tekemisen jälkeen. Elettiin kriisitunnelmissa. Jumala ilmoitti Moosekselle, että Hän ei tule kulkemaan kansan mukana, vaan lähettää enkelin tähän tehtävään. Tämä ei kuitenkaan riittänyt Moosekselle. Hän pyysi Jumalalta erityisesti kahta asiaa.

Ensinnäkin Mooses pyysi, että hän saisi ymmärtää Herran suunnitelmat, 33:13. Heti perään Mooses pyysi vielä näin: ”Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme.” Mooses vetosi siihen, että juuri Herran läsnäolo teki Israelin kansasta erilaisen verrattuna muihin kansoihin. Mooses ei voinut ajatella matkan jatkamista ilman Jumalan läsnäoloa.

Jumalan läsnäolo on meille elintärkeää. Jeesuksen seuraajina kohtaamme elämässä samoja vaikeuksia kuin kaikki muutkin ihmiset. Kun saamme erityisiä rukousvastauksia, on helppoa  nähdä Jumalan läsnäolo. Toisinaan emme saa haluamaamme vastausta, mutta siinäkin tilanteessa Jumalan läsnäolo kantaa meitä. Jumalan läsnäolon vaaliminen on tärkeää niin henkilökohtaisesti kuin seurakuntana. Jumalan läsnäolo muuttaa niin meitä kuin niitä, joita kohtaamme.

Jumala puhuu Raamatun kautta monilla tavoilla. Muistan hyvin kuinka 13 vuotta sitten tuo Mooseksen  rukous - älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme - oli minulla erityisellä tavalla mielessä. Koin Jumalan kutsuvan minua luopumaan silloisesta työstäni ja aloittamaan uutta yhteisöä. Rukous mielessäni läksin autolla ratkaisevaan palaveriin. Avatessani autoradion, siellä luettiin juuri sillä hetkellä tuo jae. Oli menossa varhaisaamun aamuhartaus. Ymmärsin Jumalan puhuvan minulle ja se oli eräs tärkeä hetki KohtaamisPaikan syntymisessä.

Mika Kilkki,

Jyväskylän KohtaamisPaikka

tiistai 10. huhtikuuta 2012

Olemme uhkaa saatanalle!

Ei mikään ihme, että saatana kätyreineen puuhastelee kaikenlaista ympärillämme. Se yrittää masentaa, pelotella ja uhkailla. Se kylvää ympärilleen epätoivoa, epäuskoa ja epäilyksiä, sekä kaikenmaailman muitakin epäjuttuja, kuten epätietoisuutta, epäaitoutta ja epäilyttäviä käsityksiä. On siis syytä olla varpaillaan. Vai onko?

Ainakin on pysyttävä hereillä sen suhteen, että saatana elää ja tuntuu voivan hyvin tässä maailmassa. Se voi myös saada jalansijaa meissä, asenteissamme ja mielenmaisemassamme, jos emme ole varuillamme...tai oikeastaan varustettuja Jumalan voimalla.Varpaillaan olon sijasta
meidän tulee ymmärtää asemamme Kristuksessa, joka on jo voittanut vihollisen vallan.

Tyhjä risti, tyhjä hauta, lukuisia kertoja ruumiillisesti ilmestynyt Jeesus, Pyhällä Hengellä täytetyt opetuslapset ovat väkevä todistus voitosta. Jumala ei ole puolustuskannalla. Kristuksen seurakunta käy hyökkäykseen voitosta käsin. Ihan kaikkea en ainakaan itse vielä ymmärrä hengellisestä sodankäynnistä, mutta sen tajuan, että olemme keskellä taistelua ja että voitto on varma, vaikka matkalla kokisimmekin tappioita.

Jaakob 4: 7-8: "...vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä." Tämä kehottaa ja rohkaisee hakeutumaan Jumalaa lähelle, Hänen läsnäoloonsa, jossa meitä varustetaan ja vahvistetaan. Psalmi 16:8 tukee tätä ajatusta: " Minä
pysyn aina lähellä Herraa. Kun Hän on oikealla puolellani, minä en horju."

Kahden kesken Herran kanssa, rukouksessa ja Sanassa! Tätä me tarvitsemme. Mitä kiireisempi päivä,mitä enemmän vastuuta ja työtä, sitä enemmän seurustelua Herran kanssa. Yhteyttä seurakunnnassa, ylistyksessä, palvonnassa, esirukouksessa, todistuksen ilmapiirissä, Sanan ääressä, Herran aterialla, ihmeitten keskellä, tätäkin tarvitsemme.

Meille on annettu kaunis perintö. Tästä puhuu Psalmi 16, joka kannattaa muuten lukea kokonaan tämän jutun luettuasi. Saatana kateilee tätä perintöä. Hän ei voi sietää, että tällaiset tavallisetkin ihmislapset pääsevät siitä osallisiksi ja hänet on heitetty ulos.

Mutta meille tuo perintöosa on annettu Herramme Jeesuksen kertakaikkisen uhrin hinnalla. Siitä ja Hänestä iloitsemme. Pääsiäisen sanoma nostaa meidät Jumalan lapsen asemaan, olemaan Kristuksessa, lepäämään uskossa, virvoittumaan Lohduttajassa, Pyhässä Hengessä, Hänen täyteydessään. Mikä asema! Siitä käsin lähdemme muuttamaan maailmaa, sillä muuttuneet ihmiset yksinkertaisesti muuttavat maailmaa.

Juttuni otsikko " olemme uhka saatanalle" tulee T.F. Tenneyn kirjasta "More power to you". Ohessa alkuperäinen ajatus: "You will never succeed until you first see yourself as a threat to the devil." Vapaasti suomennettuna: "Menestymme vasta kun näemme itsemme uhkana saatanalle." Emme voi nähdä itseämme minkäänlaisena uhkana, ennen kuin näemme itsemme ja asemamme Kristuksessa, joka on Voittaja. Mutta, kun tajuamme olevamme Jeesuksessa ja Jeesuksen olevan meissä kirkkauden toivona, kuka ja mikä voi meitä estää ja lamaannuttaa. Huomaamme olevamme keskellä Jumalan tekoja. Ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.

Minua tämä innostaa lähtemään tulevaisuuteen odotuksin, mitä Herramme vielä tekeekään meissä, meille ja meidän kauttamme. Kun monet pelkäävät, me olemme rohkeita ja rohkaisemme muitakin.

Herra elää ja mekin saamme elää!


Heikki Hilvo

tiistai 3. huhtikuuta 2012

Uutta, uudistunutta elämää

Uusi elämä muodossa tai toisessa saa ilon kuplat pulppuamaan sisimmästä. Kevät ja postiluukuista tipahtelevat kukka- ja pensaskuvastot saavat multasormet syyhyämään. Puutarhoihin halutaan kaunista kukkaloistoa ja upeita istutuksia estetiikan nälkää tyydyttämään.

Uusi elämä perheen ja suvun keskellä saa jokaisen rinnan pakahtumaan onnesta ja ylpeydestä. Jumala on luonut maailman niin, että se uusiutuu itsestään ja meidät niin, että nautimme uuden synnystä.

Vai nautimmeko aina? Hengellisen elämän uudistuminen ei aina välttämättä tunnu yhtä ihastuttavalta ja helpolta. Meissä taitaa olla taipumusta juuttua vanhoihin tapoihin ja perinteisiin.

Jeesus toi uuden sanoman, joka selvästi poikkesi juutalaisista traditioista. Ihmiset kyselivät Jeesukselta, miksei Hän opetuslapsineen harjoittanut viikoittaista paastoa muiden uskonnollisten ryhmien tapaan. Jeesus vastasi kahdella arkielämään liittyvällä kuvalla (Mk 2:18-22).

Jokainen vaatteita korjaava ihminen tietää, ettei vanhaa rikkinäistä vaatetta kannata korjata kutistamattomalla kangaspalalla. Seuraava pesu kutistaa paikan samalla kun muu osa vaatteesta pysyy ennallaan. Pahimmassa tapauksessa vaatekappale repeää käytössä uuden, kutistuneen paikan vierestä.

Jeesus ei tullut korjaamaan vanhaa juutalaista uskonnollista järjestelmää. Hän tuli tuomaan uuden elämän, joka perustuu anteeksiantamuksen kautta avautuvaan läheiseen Isäsuhteeseen.

Uutta elämää havainnollistaa kuva viinistä ja viinileileistä. Tuore viini laskettiin aina uusiin vuohennahasta valmistettuihin leileihin. Käytössä ei ollut lasipulloja, jotka säilyttävät muotonsa, kun viini alkaa käydä kuten meille tutumpi vappusima. Käydessään viini laajenee ja silloin uudet nahkaleilit joustavat.

Pyhän Hengen uutta luova elämä annetaan Jumalan puoleen kääntyneisiin nöyriin sydämiin. Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki voi kuitenkin tehdä olomme vähän hankalaksi, jos leilimme onkin vanha ja jäykkä. Hankaluutemme johtuu siitä, ettemme pysty ohjailemaan tai kontrolloimaan Häntä tai mahduttamaan Häntä kovettuneeseen leiliimme. Henki näet puhaltaa missä tahtoo. Huminan voit kuulla, mutta Hän ei kerro mistä tulee ja minne menee (Jh 3:8).

Pyhä Henki synnyttää uuden elämän. Taipumuksemme käpertyä sisäisesti ja ulkoisesti vanhoihin ihmistekoisiin kaavoihin voi estää meitä kokemasta Hengen uudistusta. Vaalikaamme jatkuvaa yhteyttä Pyhään Henkeen, joka voi pehmentää leiliemme kovettumat ja tehdä meistä jälleen joustavia. Herran tahtoon taipuessamme Henki pääsee vapaammin koskettamaan meitä. Uudistumisen myötä voimme ymmärtää paremmin Hänen tahtoaan ja palvella Jumalaa uudella tavalla, Hengen mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina (Rm 7:6).

Leila Valmari,

Rovaniemi