sunnuntai 9. maaliskuuta 2014

Oletko valmis?


Reilu kuukausi sitten sain saatella äitini viimeiselle matkalle täällä ajassa. Saimme vielä viettää hyviä hetkiä yhdessä hänen ollessaan sairaalassa. Luimme sanaa, muistelimme mukavia asioita ja rukoilimme. Näin hän sai valmistautua iäisyyttä varten. Kun sitten kuoleman hetki tuli, tuntui kuin aika olisi pysähtynyt. Niin yhtäkkiä kaikki tapahtui – hän oli poissa.

Elämä on lyhyt, vaikka se kestäisi 85 vuotta. Ei siis ihme, että Psalmeissa sanotaan: Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen (Ps 90:12). Läheisen muutto Taivaan kotiin herätti minussa voimakkaan viisauden kaipuun. Toivon, etten unohtaisi näköaloja ja tunnelmia, joita minulla oli kuolinvuoteen äärellä ja sen jälkeen.

On hyvä valmistautua kuolemaan, mutta vielä parempi on valmistautua elämään.

Läheisen kuolema pysäyttää miettimään, onko jotain, mitä en ole tehnyt, mutta haluaisin vielä tehdä? Kuinka voisin ottaa askelia toivomaani suuntaan, päämäärää kohti. Miten valmistautuminen johtaisi hyvään jo täällä maan päällä.

Sana opettaa paljon elämän laadusta ja käytöstä. Heprealaiskirjeessä kehotetaan ottamaan mallia niiden uskosta, jotka toivat lukijoille evankeliumin ja mallinsivat kristityn elämää Jeesuksen esimerkin mukaan.
Äitini elämässä tätä ilmensivät huumorintaju ja vapaus olla oma itsensä. Hän ei kuluttanut aikaansa valittamiseen, kateuteen eikä katkeruuteen. Hautajaisissa saimme kuulla, kuinka hänen iloinen ja toiset huomioiva persoonansa oli merkinnyt paljon niin sukulaisille, ystäville, tuttaville kuin naapureillekin.

Kun Jumalan hyvyys saa koskettaa, elämä muuttuu. Jeesus Kristus on sama tänäänkin. Se mikä tapahtui ennen ja on esikuvallista, voi tapahtua tänäänkin.

Daavidin elämästä voi nähdä, miten valmistautuminen Jumalan antamaan tehtävään voi olla pitkä ja raskas prosessi. Olosuhteet eivät olleet Daavidin hallinnassa, mutta sydämen asenteeseen ja valintaan hän pystyi vaikuttamaan. Paetessaan taas kerran Saulia hän päätyi pelon ja ahdistuksen keskellä luottamaan Jumalaan. Tästä kohtaamisesta rohkaistuneena hän halusi herättää aamuruskonkin.

Rukouselämä ja yhteyden kaipaaminen Jumalan kanssa ovat yhteistä useimmille tämän kirjoituksen henkilöille. Daavid oli löytänyt avaimen voittoon. Kun on aidosti vuodatettu sydämestä kipu, pelko, ahdistus ja muut raskaat tunteet, ja otettu vastaan armo Herraan luottaen, voidaan lähteä iloiten uuteen päivään ja uusiin haasteisiin.

Olemmeko siis valmiita? Haluan ainakin kasvaa kohti partiolaisilta tuttua asennetta: ”aina valmiina”. Meissä tapahtuu kyllä valmistumista, päivittäinen Herran kohtaaminen valmistaa tuleviin tehtäviin – ja suureen kohtaamiseen päiviemme päättyessä.


Leila Valmari