perjantai 1. marraskuuta 2013

Ihmeet herättävät ihmetystä

Ihmeet herättävät ihmetystä. Myös uskovien keskuudessa. Se on saanut minut pohtimaan ihmeen olemusta ja merkitystä.

Länsimaiset ihmiset määrittelevät yleensä ihmeen ”luonnonlaeista poikkeavaksi tapahtumaksi” tai ”luonnonlakien vastaiseksi toiminnaksi”. Nämä määritelmät perustuvat maailmankuvaan, jonka mukaan Jumala loi maailman, mutta ei puutu nyt sen toimintaan. Maailmassa toimivat luonnonlait ja siksi ihme merkitsisi Hänen murtautumistaan todellisuuteen, jossa Hän ei ole läsnä.

Raamatun maailmankuva on toisenlainen: Jumala antaa sateen ihmisille (Matt.5:45), saa ruohon kasvamaan (Ps. 104:14) ja pitää kaikkea yllä Hänen sanansa voimalla (Hebr.1:3). Raamatullisessa kosmologiassa taivas ja maa eivät ole vastakohtia toisilleen vaan ne sivuavat toisiaan. Jumala loi maailman ja on aktiivisena sen keskellä.

Jotkut eivät usko ihmeisiin ellei kyseessä ole ”tapahtuma, jota on mahdoton selittää luonnollisilla tekijöillä.” Tämä määritelmä on liian tiukka jos otamme vakavasti ”raamatulliset ihmeet”. Raamatun valossa. Jopa monet Jeesuksen tekemät ihmeet osoittautuisivat epäaidoiksi. Jeesus paransi Pietarin anopin kuumeesta koskettamalla häntä ja käskemällä kuumetta (Mark.1:30-31; Luuk.4:39). Skeptikko voisi todeta, että kosketus ja käskysanan kuuleminen voi tuottaa suggestiivisen psykologisen tunteen ja siten kyseessä ei olisi puhtaasti jumalallinen tapahtuma. Jeesus paransi myös erään halvaantuneen miehen antamalla hänen syntinsä anteeksi (Mark.2:5-12) ja siihenkin voisi joku todeta: joskus halvaantumisen syyt ovat psykologisia.

Jotkut ovat sitä mieltä, että ihmeet pitäisi ”havaita objektiivisesti” eli jokaisen pitäisi kyetä toteamaan todistusaineiston perusteella, että kyseessä on ihme. Raamatun määritelmä ihmeestä ei ole tällainen: ihmeet voivat herättää ihmisen hengellisesti (kuten Paavali) tai paaduttaa hänet hengellisesti (kuten farao). Joskus jopa hengellisen elämän ekspertit ovat sokeita Jumalan tekemille ihmeille: fariseukset väittivät, että Jeesus teki ihmeitä saatanan voimalla. Siksi ei ole ihme, että jotkut uskovaisetkin leimaavat karismaattisuuden shamanismiksi tai emotionaaliseksi manipulaatioksi.

Näyttää siis siltä, että monet määritelmät ihmeistä osoittautuvat ongelmallisiksi. Parhaimman määritelmän olen löytänyt teologian tohtori Wayne Grudemilta (Systematic Theology, 1994). Hänen mukaansa ”ihme on vähemmän yleinen Jumalan toiminta, jossa hän herättää ihmisissä kunnioittavaa pelkoa ja ihmetystä sekä antaa todistuksen itsestään.” Tämä määritelmä ottaa huomioon Raamatun maailmankuvan, jossa Jumala vaikuttaa aktiivisesti maailmaan.

Grudem huomauttaa, että ”ihmeistä” puhuminen kertoo maailmakuvasta, jossa ”luonnollinen” ja ”yliluonnollinen” erotetaan toisistaan. Evankelistat eivät käyttäneet sanaa ”ihme” tässä merkityksessä. He käyttivät kreikan kielistä sanaa ”merkki” (hepr. ’oth, kreik.semeion), joka viittaa johonkin toiseen, erityisesti Jumalan toimintaan. ”Ihme” (hepr. mopeth, kreik. teras) tarkoittaa tapahtumaa, joka saa ihmiset hämmästyksen ja ihmetyksen valtaan. ”Voimalliset teot” (hepr. geburah, kreik. dynamis) on teko, joka sisältää suuren jumalallisen voiman. Raamatun kirjoittajat käyttivät usein ilmaisua ”ihmeet ja merkit” kun he viittasivat ihmeisiin (2 Moos.7:3; 5Moos.6:22; Ps.135.9; Apt.4:30; 5:12; Room.15:19) Nämä sanat eivät tarkoita ihmettä siinä merkityksessä, että jokin tunkeutuu toisesta maailmasta tähän maailmaan. Ne merkitsevät signaaleja, merkkejä siitä, että Jumala vaikuttaa tässä todellisuudessa.

Mikä sitten pitäisi hyväksyä ihmeeksi? Jeesuksen syntyminen neitsyestä oli ihme, mutta voisivatko epätavalliset rukousvastaukset olla ihmeitä? Vastaus on myöntävä jos ne aiheuttavat ihmetystä ja ihmiset kokevat Jumalan toimivan niiden kautta. Profeetta Elia rukoili kolmen vuoden ajan, että Israelissa ei sataisi. Sen jälkeen hän rukoili sateen tuloa ja se tuli (1 Kun.17:1; 18:42-45; Jaak.5:1-18). Joku voisi pitää sattumana, mutta se voidaan luokitella ihmeeksi.

Miksi Jeesus teki ihmeitä? Tärkein syy oli se, että ihmeet olivat signaaleja siitä, että Jesajan julistama lopunajan aikakausi oli alkanut (Matt.11:4-6 vrt. Jes.35:5-6;61:1). Parantumisihmeet ja demonien ulosajot olivat myös osoitus siitä, että Jumalan valtakunta oli tullut ihmisten keskelle (Matt.10:7-8; 12:28; Luuk.9:1-2).

Jeesus julisti Jumalan valtakunnan tuloa maan päälle ja lähetti oppilaansa sen merkiksi parantamaan sairaita ja ajamaan ulos demoneja. Apostolien teot kertovat, että juuri niin tapahtui. Sen pitäisi olla normitoimintaa meillekin.

Ari Puonti


Kirjoittaja on Helsinki Vineyard-seurakunnan johtaja ja Healing Rooms-järjestön hallituksen puheenjohtaja.