tiistai 10. huhtikuuta 2012

Olemme uhkaa saatanalle!

Ei mikään ihme, että saatana kätyreineen puuhastelee kaikenlaista ympärillämme. Se yrittää masentaa, pelotella ja uhkailla. Se kylvää ympärilleen epätoivoa, epäuskoa ja epäilyksiä, sekä kaikenmaailman muitakin epäjuttuja, kuten epätietoisuutta, epäaitoutta ja epäilyttäviä käsityksiä. On siis syytä olla varpaillaan. Vai onko?

Ainakin on pysyttävä hereillä sen suhteen, että saatana elää ja tuntuu voivan hyvin tässä maailmassa. Se voi myös saada jalansijaa meissä, asenteissamme ja mielenmaisemassamme, jos emme ole varuillamme...tai oikeastaan varustettuja Jumalan voimalla.Varpaillaan olon sijasta
meidän tulee ymmärtää asemamme Kristuksessa, joka on jo voittanut vihollisen vallan.

Tyhjä risti, tyhjä hauta, lukuisia kertoja ruumiillisesti ilmestynyt Jeesus, Pyhällä Hengellä täytetyt opetuslapset ovat väkevä todistus voitosta. Jumala ei ole puolustuskannalla. Kristuksen seurakunta käy hyökkäykseen voitosta käsin. Ihan kaikkea en ainakaan itse vielä ymmärrä hengellisestä sodankäynnistä, mutta sen tajuan, että olemme keskellä taistelua ja että voitto on varma, vaikka matkalla kokisimmekin tappioita.

Jaakob 4: 7-8: "...vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä." Tämä kehottaa ja rohkaisee hakeutumaan Jumalaa lähelle, Hänen läsnäoloonsa, jossa meitä varustetaan ja vahvistetaan. Psalmi 16:8 tukee tätä ajatusta: " Minä
pysyn aina lähellä Herraa. Kun Hän on oikealla puolellani, minä en horju."

Kahden kesken Herran kanssa, rukouksessa ja Sanassa! Tätä me tarvitsemme. Mitä kiireisempi päivä,mitä enemmän vastuuta ja työtä, sitä enemmän seurustelua Herran kanssa. Yhteyttä seurakunnnassa, ylistyksessä, palvonnassa, esirukouksessa, todistuksen ilmapiirissä, Sanan ääressä, Herran aterialla, ihmeitten keskellä, tätäkin tarvitsemme.

Meille on annettu kaunis perintö. Tästä puhuu Psalmi 16, joka kannattaa muuten lukea kokonaan tämän jutun luettuasi. Saatana kateilee tätä perintöä. Hän ei voi sietää, että tällaiset tavallisetkin ihmislapset pääsevät siitä osallisiksi ja hänet on heitetty ulos.

Mutta meille tuo perintöosa on annettu Herramme Jeesuksen kertakaikkisen uhrin hinnalla. Siitä ja Hänestä iloitsemme. Pääsiäisen sanoma nostaa meidät Jumalan lapsen asemaan, olemaan Kristuksessa, lepäämään uskossa, virvoittumaan Lohduttajassa, Pyhässä Hengessä, Hänen täyteydessään. Mikä asema! Siitä käsin lähdemme muuttamaan maailmaa, sillä muuttuneet ihmiset yksinkertaisesti muuttavat maailmaa.

Juttuni otsikko " olemme uhka saatanalle" tulee T.F. Tenneyn kirjasta "More power to you". Ohessa alkuperäinen ajatus: "You will never succeed until you first see yourself as a threat to the devil." Vapaasti suomennettuna: "Menestymme vasta kun näemme itsemme uhkana saatanalle." Emme voi nähdä itseämme minkäänlaisena uhkana, ennen kuin näemme itsemme ja asemamme Kristuksessa, joka on Voittaja. Mutta, kun tajuamme olevamme Jeesuksessa ja Jeesuksen olevan meissä kirkkauden toivona, kuka ja mikä voi meitä estää ja lamaannuttaa. Huomaamme olevamme keskellä Jumalan tekoja. Ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.

Minua tämä innostaa lähtemään tulevaisuuteen odotuksin, mitä Herramme vielä tekeekään meissä, meille ja meidän kauttamme. Kun monet pelkäävät, me olemme rohkeita ja rohkaisemme muitakin.

Herra elää ja mekin saamme elää!


Heikki Hilvo