maanantai 16. huhtikuuta 2012

Jumala puhuu monilla tavoilla

Jumala puhuu meille monilla tavoilla. Minulle Jumala on puhunut usein Raamatun kautta.

Olen huomannut, että Raamatun lukemisen apuna on hyvä olla joku suunnitelma. Usein Jumala  puhuu kulloisenkin päivän tekstin kautta.

KohtaamisPaikassa aloitimme viime syksynä oman lukuohjelmamme. Luemme päivittäin yhden luvun Raamatusta, kirja kerrallaan sekä VT:a että UT:a. Johtotiimiläiset kirjoittavat tekstistä omia oivalluksiaan kotisivuillemme. Itse kirjoitan sunnuntaisin ja viime sunnuntaille sattui teksti 2 Moos 33.

Tuossa luvussa Mooses käy Jumalan kanssa neuvottelua kansan johtamisesta luvattuun maahan kultaisen vasikan tekemisen jälkeen. Elettiin kriisitunnelmissa. Jumala ilmoitti Moosekselle, että Hän ei tule kulkemaan kansan mukana, vaan lähettää enkelin tähän tehtävään. Tämä ei kuitenkaan riittänyt Moosekselle. Hän pyysi Jumalalta erityisesti kahta asiaa.

Ensinnäkin Mooses pyysi, että hän saisi ymmärtää Herran suunnitelmat, 33:13. Heti perään Mooses pyysi vielä näin: ”Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme.” Mooses vetosi siihen, että juuri Herran läsnäolo teki Israelin kansasta erilaisen verrattuna muihin kansoihin. Mooses ei voinut ajatella matkan jatkamista ilman Jumalan läsnäoloa.

Jumalan läsnäolo on meille elintärkeää. Jeesuksen seuraajina kohtaamme elämässä samoja vaikeuksia kuin kaikki muutkin ihmiset. Kun saamme erityisiä rukousvastauksia, on helppoa  nähdä Jumalan läsnäolo. Toisinaan emme saa haluamaamme vastausta, mutta siinäkin tilanteessa Jumalan läsnäolo kantaa meitä. Jumalan läsnäolon vaaliminen on tärkeää niin henkilökohtaisesti kuin seurakuntana. Jumalan läsnäolo muuttaa niin meitä kuin niitä, joita kohtaamme.

Jumala puhuu Raamatun kautta monilla tavoilla. Muistan hyvin kuinka 13 vuotta sitten tuo Mooseksen  rukous - älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme - oli minulla erityisellä tavalla mielessä. Koin Jumalan kutsuvan minua luopumaan silloisesta työstäni ja aloittamaan uutta yhteisöä. Rukous mielessäni läksin autolla ratkaisevaan palaveriin. Avatessani autoradion, siellä luettiin juuri sillä hetkellä tuo jae. Oli menossa varhaisaamun aamuhartaus. Ymmärsin Jumalan puhuvan minulle ja se oli eräs tärkeä hetki KohtaamisPaikan syntymisessä.

Mika Kilkki,

Jyväskylän KohtaamisPaikka