maanantai 19. toukokuuta 2014

80 prosentin sääntö

On sanottu, että täydellinen profetia on 80-prosenttisesti Jumalasta ja vain 20-prosenttisesti ihmisestä. On terveellistä ajatella, että sama pitää paikkansa kaiken kristillisen opetuksen suhteen. Syy on yksinkertainen: niin kuin apostoli Paavali kirjoittaa Korinttilaiskirjeissä, ”tämä aarre on meillä saviastioissa”. Me olemme kaikki vain ihmisiä. Niin kauan kuin tässä maailmassa elämme, me näemme ja ymmärrämme Jumalan valtakunnan todellisuuden kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin. Siksi tietämisemme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista (1 Kor 13:9). Jos ymmärrämme tämän ajatuksen oikein, se vapauttaa meidät monista väärinkäsityksistä.

Ensinnäkään meidän ei enää tarvitse leimata vääräksi profeetaksi tai valheopettajaksi kristittyä, joka opettaa jostakin asiasta väärin. Me voimme todeta vain sen, että hän opettaa tuossa asiassa väärin, koska hän ei ole ymmärtänyt kyseistä asiaa oikein – ainakaan vielä. Ja kun me tajuamme, että kukaan meistä ihmisistä ei opeta täydellisesti oikein, niin voimme suhtautua toisiimme oikein ja armollisesti. Lisäksi toisten opetuksia arvioidessamme meidän on hyvä muistaa, että omakin tietomme Jumalasta on korkeintaan 80-prosenttista.

Toiseksi, inhimillisen vajavaisuuden oivaltaminen on tärkeää siksi, että joskus saatamme pitää täydellisenä sellaisen ihmisen opetusta, jonka olemme mielessämme luokitelleet ”oikeaksi opettajaksi”. On jotenkin helpompi luottaa täydellisesti edes joihinkin julistajiin ja uskoa kaikki heidän sanansa, vaikka meidän pitäisi punnita kaikki opetus ja pitää vain se, mikä on hyvää. Jokaisen opettajan ja profeetan tulisi myös itse tiedostaa inhimillisyytensä ja tuoda esille opetuksensa nöyryydellä. Silloin opetuksen rakkaudelliselle arvioinnille jäisi enemmän tilaa.

Kolmanneksi, 80 prosentin sääntö vapauttaa meidät myös täydellisyyden vaatimuksesta itseämme kohtaan. On paljon helpompaa lähteä liikkeelle, kun ymmärtää että olemme kaikki harjoittelijoita. On vain yksi, joka kuuli ja teki täydellisesti Isän tahdon, meidän Herramme Jeesus Kristus. Hän on kutsunut meidät oppimaan ja tekemään työtä yhdessä, epätäydellisinä opetuslapsina.

Siunataan toisiamme tällä tiellä, sataprosenttisesti!

Markku Sarento